เรียนผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ฮิดะทาคายาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดของญี่ปุ่นพรั่งพร้อมด้วยธรรมชาติอลังการ อีกทั้ง “วัฒนธรรมการกิน” ของทาคายาม่า ยังเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมิเฉพาะแต่ญี่ปุ่นเท่านั้น ขอเชิญท่านลิ้มรสอาหารเมืองฮิดะทาคายาม่าที่อัดแน่นด้วยเสน่ห์สไตล์ญี่ปุ่นเช่น อาหารทะเลสดๆ ส่งจากทะเลญี่ปุ่นทุกเช้า เนื้อฮิดะชั้นนำระดับโลก ไม่เพียงแต่อาหารจากภูเขาเท่านั้น

ท่านจะได้รับประทานอาหารในอาคารงามๆ สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ อิ่มเอมกับเสน่ห์ของฮิดะทาคายาม่าพร้อมสัมผัสประวัติศาสตร์ เราจัดไว้ทั้งที่นั่งแบบเคาท์เตอร์ให้ท่านได้ชื่นชมพ่อครัวซูชิ หรือจะนั่งโต๊ะกว้างๆ ก็ได้

สถานที่ท่องเที่ยวในทาคายาม่าที่ขอแนะนำ

ในสมัยเง็นโระกุที่ 5 รัฐบาลในยุคเอโดะที่มุ่งเน้นทรัพยากรไม้และแร่อันอุดมสมบูรณ์ในทาคายาม่านั้น ได้เข้าครอบครองเมืองฮิดะ และทำลายปราสาททาคายาม่า หลังจากนั้นได้ใช้ “ทาคายาม่า จินย่า” เป็นอาคารรัฐบาลเอโดะ

“ย่านเมืองเก่า” ในทาคายาม่าได้รับการอนุรักษ์เมืองแห่งปราสาทและย่านร้านค้าให้คงเดิมตั้งแต่สมัยเอโดะ สองข้างทางมีร้านขายเหล้าสาเกและหอหัตถกรรมโบราณตั้งเรียงราย ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่มีทั้งรถซาเล๊งและกังหันน้ำอันงดงาม

ที่ “หอศิลป์คูสกาเบะ” (สมบัติทางวัฒนธรรม ที่มีนัยแห่งความสำคัญและได้รับเลือก โดยรัฐบาลกลาง)ท่านจะได้เที่ยวชมบ้านแบบร้านค้ายอดนิยม ที่มีชายคาต่ำและลึก ตลอดจนประตูที่ทำแบบขัดแตะเป็นช่องๆ อันวิจิตรตระการตาแต่แน่นหนาสมบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวเมืองแห่งหิมะ (สมบัติทางวัฒนธรรมที่มีนัยแห่งความสำคัญและได้รับเลือกโดยรัฐบาลกลาง) ท่านจะได้เที่ยวชมบ้านแบบร้านค้ายอดนิยม ที่มีชายคาต่ำและลึก ตลอดจนประตูที่ทำแบบขัดแตะเป็นช่องๆ อันวิจิตรตระการตาแต่แน่นหนาสมบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวเมืองแห่งหิมะ

ติดต่อสอบถามได้ท

ติดต่อสอบถามได้ท
0577-34-4766
เปิดให้บริการ
ตอนกลางวัน 11:00~14:00
ย็น     17:30~23:00
วันหยุดประจำสัปดาห์
ไม่ได้กำหนด
ที่อย
1-40 โซวะมาจิ ทาคายาม่าชิ จังหวัดกิฟ
บัตรเครดิต
VISA Master

※เปิดรับจองหมู่คณะ ※หากยกเลิกในวันที่จองไว้ จะคิดค่ายกเลิก